Władze Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego


Zarząd:

 

Biskup Drohiczyński prof. dr hab. Tadeusz Pikus

Prezydent honorowy
(przewodniczy Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu)

Biskup Drohiczyński prof. dr hab. Tadeusz Pikus

ks. bp dr Antoni Dydycz

Prezydent honorowy - senior
 

ks. bp dr Antoni Dydycz 
 ks. Prof. dr hab. Edward Jarmoch
Prezydent
(kieruje pracami walnego zgromadzenia i zarządu, przewodniczy Komitetom Międzynarodowych i Krajowych Konferencji Naukowych)
 ejm
 dr Izabela Aldona Trzpil
Kanclerz
(koordynuje pracę sekcji finansowej, przewodniczy Komitetowi Wydawniczemu)
dr Izabela Aldona Trzpil Kanclerz DTN 
 

dr Róża Kosińska
Sekretarz

(archiwizuje prace walnego zgromadzenia i zarządu, przewodniczy sekcji administracji) 

dr Róża Kosinska Sekretarz DTN 
 prof. dr hab. Robert Tomasz Ptaszek
Członek Zarządu
(przewodniczy sekcji promocji medialnej)
 prof. dr hab. Robert Tomasz Ptaszek
prof. dr hab. Sławomir Zalewski
Członek Zarządu
(przewodniczy sekcji d/s wspólpracy krajowej i międzynarodowej)
prof. dr hab. Sławomir Zalewski  
 ks. dr hab. Sławomir Bylina
Członek Zarządu
ks. dr hab. Sławomir Bylina 
 dr Joanna Ważniewska
Członek Zarządu
(przewodniczy sekcji organizacji i realizacji projektów)
dr Joanna Ważniewska 
 mgr Grażyna Sobiczewska
Członek Zarządu
(koordynuje prace współpracy z placówkami oświatowymi)
 gs
   
 Komisja Rewizyjna:  
 ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski
Przewodniczący
 tsm
 prof. dr hab. Krystyna Najder-Stefaniak
Sekretarz
 kns
 prof. dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska
Członek
prof. dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska
   
 Sąd Koleżeński:  
 prof. dr hab. Anna Latawiec  al2m
ks. dr Zbigniew Rostkowski  
 mgr Jerzy Kopański  jk