Opłatek 2017
„Przyszła chwila wielka, święta czas powitać Maleńkiego. Niechaj każdy z nas pamięta drzwi otworzyć domu swego (…)”


Obrady Walnego Zgromadzenia


W imieniu Zarządu Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego serdecznie zapraszam na obrady Walnego Zebrania oraz spotkanie opłatkowe które odbędzie się 5 stycznia 2018 roku o godz. 11.00 w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie.

ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch

PREZYDENT DTN

 

Program Zebrania:

 

1. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe DTN za rok 2017.

2. Nagroda za najlepszą pracę magisterską napisaną w WSD w 2017 r.

3. Wybory do Zarządu DTN. *

4. Sprawy różne i wniesione.

5. Wystąpienie Honorowego Prezydenta DTN.

6. Opłatek.

 

* W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 11:30.

W związku z organizacją spotkania bardzo proszę o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 2 stycznia 2018 roku, tel. kom. 501 662 025.