Udział Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego w II Dniu Książki Akademickiej i Naukowej (Białystok, 12 maja 2018 r.)

 

Przedstawiciele Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego wzięli udział w organizowanej przez Bibliotekę Uniwersytecką im. Jerzego Giedroycia drugiej edycji Dnia Książki Akademickiej i Naukowej w Białymstoku. Odbywające się w tych ramach II Targi Książki Akademickiej i Naukowej stanowiły obok wykładów i warsztatów główną atrakcję imprezy, która przyciągnęła uwagę przede wszystkim przedstawicieli środowiska akademickiego, doktorantów, muzealników podlaskich, nauczycieli, bibliotekarzy oraz uczniów i studentów. Wydarzenie to miało miejsce 12 maja 2018 r. w Hali Sportowej Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej 20A w godzinach 10.00-18.00. Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Organizatorów –  II Dzień Książki Akademickiej i Naukowej miał przede wszystkim na celu prezentację oraz promocję publikacji naukowych i akademickich wśród jak najszerszego grona odbiorców.

Obok Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego uczestniczyli w nim wystawcy z Białoruskiego Towarzystwa Historycznego, Białostockiego Ośrodka Kultury - Centrum im. Ludwika Zamenhofa, Białostockiego Towarzystwa Esperantystów, Centrum Dokumentacji Europejskiej, Galerii im. Sleńdzińskich, Instytutu Sztuki PAN, Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego, Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, Międzynarodowego Stowarzyszenia Białostoczan, Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Muzeum Pamięci Sybiru, Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Muzeum Wojska w Białymstoku, Oficyny Wydawniczej Politechniki Białostockiej, Punktu Informacji Europejskiej - Europe Direct Białystok, Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku, Urzędu Statystycznego w Białymstoku, Wydawnictwa Humanica Instytutu Studiów Kobiecych, Wydawnictwa IPN, Wydawnictwa św. Jerzego w Białymstoku oraz Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku.

Organizatorzy wydarzenia zapewnili mu odpowiednią rangę i rozgłos. Zaproszono przedstawicieli lokalnej prasy i dziennikarzy TVP3. Szczególnie cieszyło względnie duże zainteresowanie imprezą wśród osób, do których była ona skierowana. Podczas Dnia Książki Akademickiej i Naukowej Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe reprezentowali dr Piotr Woltanowski i lek. med. Martyna J. Woltanowska.

Publikacje Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego przekazywane były przede wszystkim osobom, które będą je mogły wykorzystać w swojej pracy naukowej lub dydaktycznej. Pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku, Polskiej Akademii Nauk oraz Politechniki Białostockiej wykazywali duże zainteresowanie Rocznikami, a muzealnicy monografią autorstwa ks. Z. Rostkowskiego poświęconą „Życiu i działalności księdza Eugeniusza Zbigniewa Beszty-Borowskiego (1931-2010)”. Zainteresowaniu publikacjami towarzyszyły także pytania, co do możliwości publikowania w „Drohiczyńskim Przeglądzie Naukowym” i w monografiach pokonferencyjnych oraz w pracach Towarzystwa Naukowego.

Reasumując – dzięki uczestnictwu przedstawicieli naszego Towarzystwa Naukowego w Targach Książki:

- egzemplarze roczników „Drohiczyńskiego Przeglądu Naukowego” 5/2013, 6/2014, 7/2015, 8/2016 i 9/2017 znalazły się w zbiorach Biblioteki im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku (Biblioteki Uniwersytetu w Białymstoku);

- egzemplarze „Drohiczyńskiego Przeglądu Naukowego” 3/2011, 5/2013, 6/2014, 7/2015, 8/2016 i 9/2017 znajdą się w zbiorach Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego;

- egzemplarze „Drohiczyńskiego Przeglądu Naukowego” 3/2011, 5/2013, 6/2014, 7/2015, 8/2016 i 9/2017 znajdą się w zbiorach Biblioteki Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku;

- przekazano wybrane publikacje Towarzystwa Naukowego zwiedzającym Targi (w tym pracownikom i doktorantom Uniwersytetu w Białymstoku – Wydziału Historyczno-Socjologicznego oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Politechniki Białostockiej, Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk i pracownikom Muzeów uczestniczącym w Targach);

- wymieniono publikacje z Łomżyńskim Towarzystwem Naukowym im. Wagów, dzięki czemu egzemplarze „Drohiczyńskiego Przeglądu Naukowego” 3/2011, 5/2013, 6/2014, 7/2015, 8/2016 i 9/2017 znajdą się w zbiorach Biblioteki Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego, a biblioteka naszego Towarzystwa wzbogaci się o łomżyńskie monografie. Przedstawiciele tego stowarzyszenia wyrażają chęć współpracy z Drohiczyńskim Towarzystwem Naukowym.

 

     
  przedstawiciel Łomżyńskiego Towrzystwa Naukowego  przekazanie książek Bibliotece Uniwersyteckiej  spore zainteresowanie publikacjami Towarzystwa