Sympozja

 

- I Sympozjum Naukowe "Wielokulturowość w nauczaniu Jana Pawła II"

 


Towarzystwo było także współorganizatorem konferencji: "Rozwój osobowy a system wartości ucznia"