konferencja2018

PROGRAM XV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

„BEZPIECZEŃSTWO CZŁOWIEKA A TAJEMNICA”

7 WRZEŚNIA 2018  (piątek)

 

Godz. 9.00 - 11.00 Zakwaterowanie
Godz. 11.15 Powitanie gości:

 

ks. prof. dr hab. Edward  Jarmoch, Prezydent Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE XV MKN

 • J.E. ks. bp prof. dr hab. Tadeusz Pikus, Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej
 • J.E. ks. dr Antoni Dydycz, Biskup Senior
 • J.M. prof. dr hab. Tamara Zacharuk, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
  w Siedlcach

 

WYSTĄPIENIA :

 • prof. dr hab. Stanisław Jaczyński, Dziekan Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach
 • J.M. ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego
  w Drohiczynie
 • J.M. ks. dr Piotr Majda, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Spiskiej Kapitule (Słowacja)
 • prof. dr hab. Elena Grygorowicz,  Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Państwowego 
  w Brześciu
 • mgr inż. Adam Skup, Dyrektor Delegatura Kuratorium Oświaty w Siedlcach     
 • mgr Jarosław Zaroń, Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • inż. Wojciech Kudelski, Prezydent Miasta Siedlce
 • WYSTĄPIENIA GOŚCI

 

Promocja X numeru DROHICZYŃSKIEGO PRZEGLĄDU NAUKOWEGO

X EDYCJA NAGRODY im. JANA PAWŁA II

Występ dzieci z zespołu „MAŁE PODLASIE” z Siemiatycz

 

Godz.13.30  Obiad
Godz. 16.00 OBRADY PLENARNE „15 lat bezpieczeństwa”

 

prof. dr hab. Krystyna Najder-Stefaniak – Tajemnica jako element bezpieczeństwa człowieka

prof. dr hab. Sławomir Zalewski              Syndrom relatywizacji państwowych tajemnic

dr Piotr Woltanowski                               Bezpieczeństwo człowieka a RODO

Godz. 18.00 „Nie do śmiechu” promocja tomiku poezji Bogdana Czeżyka,
wydanego przez DTN
Godz. 19.00 Uroczysta kolacja  w wielokulturowym klimacie
„Tajemnice 15-letnich spotkań”
 
8 WRZEŚNIA 2018  (sobota)
Godz. 8 00 – 9.00 Śniadanie
Godz. 9.00-10.30 Obrady w sekcjach
Sekcja teologiczna przewodniczą:
ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch,
ks. prof. dr hab.  Jozef Bielak
ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski;
Sekcja filozoficzna przewodniczą:
prof. dr hab. Jan Dębowski
prof. dr hab. Robert T. Ptaszek
Sekcja politologiczno-socjologiczna przewodniczą:
dr Izabela Aldona Trzpil 
prof. dr hab. Sławomir Zalewski
Sekcja edukacyjna przewodniczą:
prof. dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska
mgr inż. Grażyna Sobiczewska
Godz. 10.30 -11.00 PRZERWA NA KAWĘ I HERBATĘ
Godz. 11.00 -12.30 OBRADY W SEKCJACH
Godz. 13.30 OBIAD
Godz. 15.00-16.00 OBRADY W SEKCJACH
Godz. 19.00 „Tajemnice  nadbużańskiej przyrody”
- OGNISKO NAD BUGIEM
 

9 WRZEŚNIA 2018  (niedziela)

Godz. 8 00 – 9.00 Śniadanie
Godz. 9.00 - 11.30 PANEL:Tajemnica – przywilej czy zagrożenie”
Przewodniczy: ks. por. prof. dr hab. Sławomir Bylina
Uczestniczą: prof. dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska
prof. dr hab. Robert Ptaszek
prof. dr hab. Sławomir Zalewski

DYSKUSJA
Podsumowanie konferencji –  ks. prof. dr hab. Edward  Jarmoch

Godz. 12.30 OBIAD I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
   

Konferencji towarzyszą wystawy:

 1. "Bezpieczny, tajemniczy pejzaż"  - autorstwa Michała Godlewskiego

 2. "Jesteśmy piękni Twoim pięknem..." – autorstwa Natalii Kwiek

 3. „Jestem stąd” – wystawa pokonkursowa objęta patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.


Informacje organizacyjne:
• czas wystąpienia z referatem: 15 min. w obradach sekcji.
   

Miejsce konferencji: Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie , ul. Kościelna 10

   

Zapraszamy do uczestnictwa w porannych mszach św. w kaplicy seminaryjnej:
8 i 9 września–godz. 7.30

 

Sprawy organizacyjne prowadzi sekretarz DTN:
Róża Kosińska, tel. 607590998

e-mail: drohiczyntn@wp.pl

 

Patronat medialny konferencji:

patronat medialny 2018

 

Program konferencji do pobrania TUTAJ

 


PROGRAMY SEKCJIPRZEWODNICZĄ
ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch
ks. prof. dr hab. Jozef Bieľak
ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski

 

Godz. 900-1030

WPROWADZENIE


1. ks. prof. dr hab. Jozef Bieľak (Katolicki Uniwersytet w Ružomberku)
- Wyzwanie człowieka do świętości i tajemnica sakramentu pojednania
2. ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch (Katolicki Uniwersytet w Ružomberku,
- Misterium doświadczenia religijnego

3. ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski (Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie)
- Misterium obrzędów religijnych
4. ks. prof. dr hab. Piotr Majda (Wyższe Seminarium Duchowne w Spišskej Kapitule)
- Tajemnica powołania kapłańskiego, jego wzrost i konsolidacja
5. ks. prof. dr hab. Norbert Mojżyn (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
- Wizualizacja tajemnicy Trójcy Świętej w sztuce Wschodu i Zachodu

DYSKUSJA

1. ks. prof. dr hab. Dariusz Pater (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
- Samotność jako źródło niebezpieczeństw na przykładzie życia singli
2. ks. prof. dr hab. Sławomir Bylina (Uniwersytet Szczeciński)
- Wyzwania religijno-kulturowe na przykładzie konfliktu bałkańskiego
3. ks. dr Marcin Taraj (Wyższe Seminarium Duchowne w Spišskej Kapitule)
- Tajemnica ciszy jako ważne zjawisko ewangelizacji
4. dr Tomasz Michalczak (Emeryt Mundurowy)
- Tajemnica Lourdes i Fatimy a deklaracja Nostra aetate a przyszłość Europy
5. mgr Adrian Rosłon (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
- The mystery of the ideologization of religion as a threat to the security of states

DYSKUSJA

Godz. 1500-1630

1. mgr Michał Godlewski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
- Biblia, tajemnica SŁOWA, bezpieczeństwo jedności i istoty wiary
2. ks. mgr lic. Paweł Badura (Notariusz Sądu Biskupiego w Drohiczynie)
- Zdrada tajemnicy spowiedzi w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
3. mgr lic. Angelo Dąbrowski (Biuro Prezydium KSM przy Kurii Metropolitalnej Warszawskiej)
– Tajemnica prawa małżeńskiego Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
4. mgr Justyna Zalewska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
- Głębia tajemnicy wiary prawosławnej w odniesieniu do poczucia bezpieczeństwa człowieka
na przykładzie parafii prawosławnej Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej


DYSKUSJA

PODSUMOWANIE


 

 

DTN sekcja politologiczno socjologiczna

 

PRZEWODNICZĄ


prof. dr hab. Sławomir Zalewski
dr Izabela Aldona Trzpil

 

Godz. 900 – 1030

1. prof. dr hab. Małgorzata Gruchola (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
- Bezpieczeństwo rodziny a tajemnice nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych
2. prof. Eugeniusz Skakun (Państwowy Uniwersytet w Brześciu im. A. Puszkina)
- К вопросу о таинстве и тайне власти
3. dr Róża Kosińska (Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe)
– Bezpieczeństwo człowieka a tajemnica służbowa i skarbowa
4. mgr Justyna Zalewska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
– Tajemnice pogranicza Polska-Białoruś w wymiarze bezpieczeństwa wyznaniowego
i kulturowego w XXI wieku

5. mgr Joanna Czapska (Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie)
Bezpieczeństwo człowieka a tajemnica mediacji

DYSKUSJA

Godz. 1100 – 1230


1. dr inż. Robert Maciejczyk, dr Andrzej Skwarski, mgr Mariusz Wiatr (Akademia im. Jakuba z Taradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
– Bezwzględne zakazy dowodowe(tajemnice) w postępowaniu przygotowawczym
2. prof. Aleksij Stiepanowicz Demianiuk, prof Jurij Wieniaminowicz Kowal, prof. Oleksandr Wagarszakowicz Abramian (Uniwesytet Kijowski im. Tarasa Szewczenki)
- Формування творчої особистості
3. lek.med. Martyna Woltanowska (Przychodnia NZOZ Vita w Białymstoku)
– Bezpieczeństwo człowieka a tajemnica lekarska

4. mgr Adrian Rosłon (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
– Socjal programs of the government and thrir impast on the socjal security of citizens – the secret ofhelping the poorest. Outline of the problem

DYSKUSJA


Godz.1500 - 1800

1. prof.dr.hab.Irena Fudli (Uniwersytet im J. Kochanowskiego w Kielcach)
– Rola tłumu i plotki w mechanizmie pogromu żydowskiego w Kielcach
2. Rafał Wierak, Aldona Gardziej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

– Bezpieczeństwo społeczne okresu wojennego na podstawie analizy historyczno-socjologicznej niepublikowanego pamiętnika Jadwigi Czarnej z Mazurków
3. dr Izabela Aldona Trzpil (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
– Tajemnice populizmu, propagandy i manipulacji politycznej a bezpieczeństwo społeczne

DYSKUSJA

PODSUMOWANIE

 

Godz. 900-1030

WPROWADZENIE

 1. 1. prof. dr hab. Jan Dębowski (Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe)
  Tajemnica w relacjach interkulturowych. Swój – obcy

  2. dr Wojciech Daszkiewicz
  (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
  Cywilizacje i konflikty: analiza synchroniczna

  3. dr Tomasz Michalczak

  Islam - religia pokoju czy totalitarny system zniewolenia

4. prof. dr hab. Józef Kożuchowski (WSD Elbląg)
Sumienie a tajemnica i bezpieczeństwo

5. mgr Natalia Gondek (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
- Tajemnica istnienia w ujęciu św. Tomasza z Akwinu

  

 DYSKUSJA

 

Godz. 1100-1230

 1.  

 2. 1. dr Joanna Ważniewska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
  Tajemnica w przestrzeni bezpieczeństwa zdrowotnego

 3. 2. dr Małgorzata Lipińska-Rzeszutek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
  Prawo do tajemnicy w kontekście praw człowieka

 4. 3. mgr Agnieszka Kowalska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
  - Wspólnota dóbr i tajemnica życia religijnego huterytów

 5. 4. mgr Paweł Mostył (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
  Rozmyślania Mikołaja Bierdiajewa nad tajemnicą ostatecznego losu człowieka

 6. 5.mgr Marta Mostył (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
  Postawa świętej siostry Marii Faustyny Kowalskiej podczas doświadczenia religijnego

  

 DYSKUSJA

  

Godz. 1500-1630

 

 1. 1. prof. dr hab. Elena Grygorowicz (Uniwersytet Państwowy w Brześciu)
  - Człowiek jako problem i tajemnica we współczesnej filozofii [Человек как проблема и тайна в современной философии
  ]

 2. 2. prof. dr hab. Paweł Kruś (Uniwersytet Państwowy w Brześciu)
  - Człowiek jako tajemnica w poznaniu filozoficznym i naukowym [Человек как тайна
  в философском и научном познании
  ]

 3. 3. dr Oleksij Demianiuk, doc Jurij Koval, mgr Jurij Dubiczenko (Instytut Wojskowy Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie)
  Kształtowanie twórczej osobowości [формування творчої особистості
  ]

 4. 4. mgr Adrian Rosłon (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
  Dar życia człowieka oraz troska o jego bezpieczeństwo, jako jedna z tajemnic ludzkości – bezpieczeństwo personalne człowieka (spojrzenie filozoficzne Jana Pawła II)
  [The gift of  a man's life and care for his safety, as one of the mysteries of humanity - personal safety of man (philosophical look of John Paul II)
  ]

 5. 5. prof. dr hab. Robert T. Ptaszek (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
  Tajemnica ludzkiej wolności

 6. 6. mgr Michał Godlewski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
  Tajemnica symbolu w sztuce, a poczucie bezpieczeństwa tożsamości kulturowej

 

DYSKUSJA

 

PODSUMOWANIE
PRZEWODNICZĄ

 
prof. dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska

mgr inż. Grażyna Sobiczewska

Godz. 900-1030

 

1. prof. Tatiana Kowalczuk (Uniwersytet im. A.S. Puszkina w Brześciu)
Образование в контексте экзистенциальной педагогики (Edukacja w kontekście pedagogiki egzystencjalnej)

2. prof. Aleksander Bieznosiuk, prof. Swietłana Bariszewska (Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna im. Tarasa Szewczenki w Krzemieńcu)
-
Cухомлинський – педагог, організатор, вчений (до 100 – річчя Василя Сухомлинського) (Wasyl Suchomliński – pedagog, organizator, uczony)

3. prof. dr hab. Mirosław Dyrda, dr Joanna Zienkiewicz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
– Tajemniczość człowieka – tworzenie obrazu swojego „ja”

4. prof. dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku)

– Nauczyciel powiernikiem ucznia

5. prof. dr hab. Ilona Żeber – Dzikowska; dr Elżbieta Buchcic 
Tajemnice tkwiące w zagrożeniach naturalnych

 

DYSKUSJA

  

Godz. 1100-1230

 

1. prof. Maksym Biłan, prof. Andrzej Galczus, prof. Aleksander Abramjan, prof. Jurij Dubinczenko (Narodowy Uniwersytet Kijowski im. Tarasa Szewczenki) – Aудіювання – найважливіший аспект вивчення іноземних мов (Słuchanie -  najważniejszy aspekt nauczania obcych języków)

2. dr Elżbieta Buchcic, prof. dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
– Poznanie tajemnic przyrody gwarancją bezpieczeństwa człowieka

3. mgr Bożena Czarnecka-Akus (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach)
– Sekrety i tajemnice – co nam dają, co zabierają. Bezpieczeństwo dziecka a tajemnica

4. mgr Adrian Rosłon (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
The concept of patriotism, and the security of the state - the secret of education. Selected aspects (Pojęcie patriotyzmu, a bezpieczeństwo państwa – tajemnica edukacji. Wybrane aspekty)

  

DYSKUSJA

 

PODSUMOWANIE

 Copyright © 2008-2019 Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe