Wyniki obrad Konferencji podsumowano w panelu: Obszary bezpieczeństwa człowieka w ujęciu transdyscyplinarnym. Dyskusji panelowej przewodniczył ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch. Swoje wystąpienia wygłosili przedstawiciele poszczególnych sekcji:Sekcja edukacji: dr Andrzej Świderski (AP), mgr Jerzy Kopański (MSCDN Wydział w Siedlcach)
Sekcja filozofii, socjologii: prof. dr hab. Bogumiła Truchlińska (UMCS), dr Robert T. Ptaszek (AP)
Sekcja politologii: dr Izabela Aldona Trzpil (AP)