XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Drohiczynie „Bezpieczeństwo człowieka a rodzina” (7-9 września 2017) - program konferencji: