W trakcie XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Drohiczynie Michał Mazur zaprezentował cykl prac artystycznych związanych z poszukiwaniem formy przestrzennej w rysunku, dla opisania krajobrazu okolic Drohiczyna. Wyświetlone obrazy to głównie horyzontalne panoramy, z dynamiczną rzeźbą skarp i architektury oraz żywiołem przestrzeni nieba, ze spektaklem chmur i zmiennej aury.