12471324 1081190115266220 2659682056464944783 o

 

15 stycznia 2016 r. członkowie Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego spotkali się na XI Walnym Zebraniu w Drohiczynie. W spotkaniu uczestniczył ks. prof. dr hab. Tadeusz Pikus Biskup Drohiczyński - Honorowy Prezydent DTN. Podczas Zebrania wręczono Nagrodę za najlepszą pracę magisterską ks. mgr Łukaszowi Wojewódzkiemu. Tytuł pracy: Recepcja nauki Soboru Watykańskiego II o Matce Bożej w homiliach świętego Jana Pawła II do Polaków". Praca napisana pod kierunkiem ks. dr Dariusza Kujawy. Na zakończenie spotkania wszyscy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia noworoczne. W imieniu członków Towarzystwa, życzenia ks. Biskupowi złożyła dr Aldona Trzpil.