IV Walne Zgromadzenie Zarządu Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego

 

Przebieg zgromadzenia:

 

I. Część formalna

 

1. Sprawozdania z działalności Towarzystwa w 2009 roku wygłosili Prezydent i Kanclerz Towarzystwa

 

IV Walne Zgromadzenie Zarządu Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego

 

IV Walne Zgromadzenie Zarządu Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego

2. Dokonano wyboru władz Towarzystwa na następną kadencję. Aktualne władze Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego zobaczyć można tu

 

3. Wręczenie nagrody Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego za najlepszą prace magisterską napisaną w WSD w Drohiczynie. W 2009 roku nagrodę otrzymał ks. mgr Mariusz Szymanik za pracę magisterską Wpływ środków społecznego przekazu na moralność życia społecznego w świetle posoborowego nauczania Kościoła

 

IV Walne Zgromadzenie Zarządu Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego


II. Sesja naukowa dedykowana prof. Janowi Dębowskiemu

 

Drugą część Walnego Zgromadzenia DTN stanowiła Jubileuszowa Sesja Naukowa dedykowana założycielowi Towarzystwa prof. Janowi Dębowskiemu

 

IV Walne Zgromadzenie Zarządu Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego

 

IV Walne Zgromadzenie Zarządu Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego

 

IV Walne Zgromadzenie Zarządu Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego

Referat wprowadzający wygłosił prof. dr hab. Robert T. Ptaszek

 

IV Walne Zgromadzenie Zarządu Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego


III. Opłatek

Walne Zgromadzenie zakończył opłatek, którego gospodarzem był Honorowy Prezydent Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego Biskup Antoni Pacyfik Dydycz

 

IV Walne Zgromadzenie Zarządu Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego

 

IV Walne Zgromadzenie Zarządu Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego

 

IV Walne Zgromadzenie Zarządu Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego

 

IV Walne Zgromadzenie Zarządu Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego

 

IV Walne Zgromadzenie Zarządu Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego