Gościem Sympozjum Naukowego "Wielokulturowość w nauczaniu Jana Pawła II" była s. prof. dr hab. Zofia J. Zdybicka. Siostra Profesor podczas swojej pracy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przez wiele lat współpracowała z Karolem Wojtyłą, który w latach 1956-1978 był także profesorem KUL.

 

 

Wielokulturowość w nauczaniu Jana Pawła II

 

 

Sympozjum odbyło się w Auli im. Biskupa Zygmunta Łozińskiego. Otwierające wystąpienia wygłosili:

Ks. Prof. dr hab. Edward Jarmoch, Prezydent Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego;

 

 

Wielokulturowość w nauczaniu Jana Pawła II

J.E. Bp dr Antoni Dydycz - Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej, Honorowy Prezydent Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego;

 

 

Wielokulturowość w nauczaniu Jana Pawła II

Prof. Jerzy Kunikowski, Dziekan Wydziału Humanistycznego Akademii Podlaskiej w Siedlcach;

 

 

Wielokulturowość w nauczaniu Jana Pawła II

W trakcie sympozjum zaprezentowane zostały następujące referaty:

Sesja I ( przewodniczył ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch):

 

 

Wielokulturowość w nauczaniu Jana Pawła II

S. prof.zw.dr hab. Zofia J. Zdybicka KUL Lublin
- Człowiek i kultura w ujęciu Jana Pawła II

 

 

Wielokulturowość w nauczaniu Jana Pawła II

Dr hab. Robert T. Ptaszek A.P. Siedlce Jan Paweł II a Benedykt XVI - o potrzebie wielokulturowości w kościele

 

 

Wielokulturowość w nauczaniu Jana Pawła II

Prof. dr hab. Anna Latawiec U.K.S.W. Warszawa
"Miłość otwiera na drugiego człowieka..." - problem ludzkich relacji

 

 

Wielokulturowość w nauczaniu Jana Pawła II

Ks. Prof. zw.dr hab. Józef M. Dołega U.K.S.W. Warszawa
Zasady cywilizacji życia i pokoju w nauczaniu Jana Pawła II

 

 

Wielokulturowość w nauczaniu Jana Pawła II

Ks. Prof. dr hab. Edward Jarmoch A.P. Siedlce
Człowiek pracy w nauczaniu Jana Pawła II

 

 


Sesja II (Przewodniczył dr hab. Robert T. Ptaszek)

 

 

Wielokulturowość w nauczaniu Jana Pawła II

Dr Andrzej W. Świderski A.P. Siedlce
Antropologia listów Jana Pawła II skierowanych do małżeństw i rodzin

 

 

Wielokulturowość w nauczaniu Jana Pawła II

Ks. Prof. dr hab. Tadeusz Syczewski W.S.D. Drohiczyn
Myśli Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie

 

 

Wielokulturowość w nauczaniu Jana Pawła II

Dr hab. Witold Kawecki CSsR
Wielowymiarowość kultury w ujęciu Jana Pawła II

 

 

Wielokulturowość w nauczaniu Jana Pawła II

Sympozjum uświetnił koncert Chóru Zespołu Szkól im. Jana Pawła II w Siemiatyczach pod kierunkiem mgr Lechosława Ryszczuka.

 

 

Wielokulturowość w nauczaniu Jana Pawła II

W trakcie sympozjum członkowie zarządu Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego wręczyli medale za realizację wartości, które wynikają z wielokulturowej tradycji.

 

 

Wielokulturowość w nauczaniu Jana Pawła II

Nagrodę w postaci medalu z wizerunkiem Papieża Jana Pawła II upamiętniającego pobyt w Diecezji Drohiczyńskiej otrzymali:

 

 

Bp. dr Antoni Pacyfik Dydycz
promotor wielu projektów kulturalnych, naukowych i literackich propagujących wielokulturowe tradycje Diecezji Drohiczyńskiej;

 

 

Wielokulturowość w nauczaniu Jana Pawła II

Ks. Infułat dr Eugeniusz Beszta-Borowski
twórca i długoletni dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Drohiczynie, (z powodu choroby ks. Infułata medal odebrał Ks. prałat dr Zbigniew Rostkowski, kanclerz Kurii Diecezjalnej);

 

 

Wielokulturowość w nauczaniu Jana Pawła II

dr Zbigniew Ruczaj
autor publikacji o historii Drohiczyna i ziemi drohiczyńskiej;

 

 

Wielokulturowość w nauczaniu Jana Pawła II

Zofia Hermanowicz
poetka ludowa, autorka pieśni "Drohiczyn, Drohiczyn";

 

 

Wielokulturowość w nauczaniu Jana Pawła II

prof. dr hab. Marian Gardziński
artysta plastyk zajmujący się rzeźbą, malarstwem oraz medalierstwem. Twórca projektu medalu upamiętniającego wizytę Papieża Jana Pawła II w Drohiczynie;

 

 

Wielokulturowość w nauczaniu Jana Pawła II

Sympozjum zakończyła promocja książek dotyczących Drohiczyna. Przedstawiono między innymi album Uświęcony Wiernością. Drohiczyn jego historia i współczesność. Twórcami tej obszernej i ciekawej publikacji są ks. Andrzej Chibowski, ks. Eugeniusz Beszta-Borowski oraz ks. Zbigniew Rostkowski.

 

 

Wielokulturowość w nauczaniu Jana Pawła II