Koncert Brest Street Boys

 

 

Podczas w V MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Bezpieczeństwo człowieka a transdyscyplinowość w wielokulturowej tradycji: teologii, filozofii, socjologii, politologii i edukacji, Drohiczyn 7-9 września 2008 w cerkwi pod wezwaniem Św. Mikołaja miał miejsce koncert zespołu BREST-STREET-BOYS Ałły Igumnovej.

 

1mkoncertbsb         2mkoncertbsb

3mkoncertbsb         4mkoncertbsb

5mkoncertbsb         6mkoncertbsb

7mkoncertbsb         8mkoncertbsb

 

Koncert w Cerkwi

 

Ałła Igumnova - Brest-Street-Boys

 

Ponad ćwierć wieku temu otrzymałam propozycję założenia zespołu, który już ze względu na swoją strukturę planowano jako unikalny - to chór chłopięcy. I wiele lat temu i obecnie to zjawisko rzadkie, albowiem utworzenie profesjonalnego zespołu tego typu jest niezwykle trudne, ze względu na szereg przyczyn.
Przede wszystkim dlatego, że to chłopcy, których, jak wiadomo, bardziej pociąga innego rodzaju działalność, związana z naturalną potrzebą ruchu (np. sport, taniec). Oprócz tego, poważne korekty do procesu twórczości wprowadza mutacja. Istnieje jeszcze mnóstwo problemów związanych z założeniem i pracą chóru chłopięcego, dlatego dość długo zastanawiałam się nad otrzymaną propozycją. Zgodę wyraziłam po roku.
W 1982 r. zebrałam chłopców, praktycznie z ulicy, nie posiadających wykształcenia muzycznego, i... zaczęło się!
W 1985 r. zespół zaśpiewał duży program (prawie cały a'capella) i otrzymał tytuł "wzorowy zespół artystyczny". I tak krok po kroku, mając na uwadze wszystkie niuanse wokalno-chóralnego wykonawstwa utworzyłam zespół, który nazywany jest unikatowym, przede wszystkim dlatego, że brzmi profesjonalnie. Obecnie jest to zestaw mieszany - kapela chłopców i młodzieńców; młodzieńcy, którzy przekroczyli barierę wieku tworzą profesjonalną grupę artystyczną "BREST-STREET-BOYS". A na bazie 2 zespołów utworzyłam muzyczno-chóralną szkołę dla chłopców i młodzieńców. Podstawa procesu nauczania jest mój autorski program, moja 25 letnia praca z chórem chłopięcym.
Koncepcyjnie ten program wyróżnia się tym, że jego podstawę, trzon stanowi zróżnicowane podejście do każdego chórzysty i rozwój każdego dziecka postępuje w tym kierunku, w którym ono ujawnia swoje możliwości.
Mój program autorski obejmuje następujące kierunki:
1.Ogólny - estetyczny.
2.Właściwy - muzyczny, gdzie nacisk kładzie się na indywidualny wokal i śpiew chóralny, naukę gry na fortepianie, kurs teoretyczny (włączając klasę improwizacji i kompozycji), szczególne wymagania do nauki solfeżu.
3.Duchowy - religijny - gdzie podstawowym przedmiotem nauczania są "podstawy kultury prawosławnej" i prowadzi się nauczanie chłopców począwszy od 4 roku życia bez ograniczenia wieku.

 

I szkoła i dwa moje zespoły - to twórcze laboratorium, gdzie ciągle trwają poszukiwania tego nowego, czego jeszcze dotychczas nie było w chóralnym wykonaniu. Eksperymentuję z różnymi stylami, gatunkami, oryginalnymi opracowaniami dzieł dowolnego typu. Koncepcyjnie zmieniłam sam przekaz materiału, rozumiejąc, że nawet przy chóralnym wykonaniu najwyższej klasy, przydaje się jeszcze coś szczególnego, specjalnego, niepospolitego. Tak stopniowo zaczął formułować się teatr pieśni, ze swoją reżyserią utworu. Ta symbioza gatunków zwiększa przekaz materiału.
Dzisiaj kapela - to repertuar, gdzie zupełnie zgodnie sąsiadują, współistnieją klasyka i folklor, muzyka religijna i jazz, rock and roll, żartobliwe piosenki (przyśpiewki), przedstawienia kolędnicze itd.
- to ogromny program, wykonywany w ponad 10 językach,
- to wykonanie czystym głosem (a'capella) i tylko żywym dźwiękiem, bez żadnych instrumentów,
- to zespoły, które na scenie tworzą teatr pieśni ze swoim niepowtarzalnym emocjonalnym przekazem materiału.
Nasze koncerty z niezmiennym powodzeniem odbywają się w krajach byłego ZSRR, Ameryce, Niemczech, Holandii, Austrii, Polsce, Francji, Słowenii, Serbii, Węgrzech i innych państwach.
Już od wielu lat krytycy nazywają nas najlepszym chórem tego typu w Europie Centralnej. My nie zawodzimy tego zaufania, za każdym razem potwierdzając swoimi błyskotliwymi występami, że tak w istocie jest.

 

BREST-STREET-BOYS to zdobywcy 15 Grand Prix na międzynarodowych konkursach.

 

Posłuchaj