Wielokulturowe Podlasie - kresy Unii Europejskiej

 

 

Od 7.IX. do 9.IX. 2008 roku wystawę udostępniono w Drohiczynie, historycznej stolicy Podlasia, z okazji V Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Bezpieczeństwo człowieka a transdyscyplinowość w wielokulturowej tradycji: teologii, filozofi, socjologii, politologii i edukacji w Roku Dialogu Międzykulturowego, który aktualnie obchodzimy w Unii Europejskiej.
Życie mieszkańców Podlasia wytyczają kalendarze: juliański i gregoriański oraz przenikająca się wielokulturowość na wielu płaszczyznach.
W skład ekspozycji weszły cztery obszary tematyczne:
I. Narody

Przedstawione są mniejszości i grupy etniczne, które aktualnie zamieszkują Podlasie (na podstawie danych z Narodowego Spisu Powszechnego za rok 2002) wraz z materiałem źródłowym dotyczącym dziedzictwa Żydów Podlaskich. Społeczności, która nie zamieszkuje już tego regionu. Natomiast przed rokiem 1939 stanowiła ponad 50% jego mieszkańców i pozostawiła w kulturze Podlasia wiele śladów.
II. Wyznania
Ukazane są główne religie i miejsca kultu Podlasia.
III. Miejscowości
Prezentowane są ważne dla Podlasia: miejscowości i miejsca przenikania się wielu kultur.
IV. Kuchnia
To specyficzne dziedzictwo wielokulturowego Podlasia.

 

 

1mpodlasie         2mpodlasie

3mpodlasie         4mpodlasie

5mpodlasie         6mpodlasie

7mpodlasie

 

 

Projekt plakatu wykonał: dr Tomasz Nowak, Katedra Edukacji Artystycznej Akademii Podlaskiej
Autor wystawy: mgr Anna Mielczarek Oddział Informacji Naukowej B.G. A.P. Organizatorzy wystawy: Biblioteka Główna A. P. i Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe