Obradom plenarnym przewodniczył Dziekan Wydziału Humanistycznego AP
Prof. dr hab. Jerzy Kunikowski

 

zdj1

 

W sesji plenarnej wykłady wygłosili:

 

zdj2

- Ks. Prof.dr hab. Roman Krawczyk (Akademia Podlaska)
Bezpieczeństwo ludzkie z perspektywy Starego Testamentu

 

zdj3

- Prof. dr hab. Sergiej Jackiewicz (Uniwersytet w Białymstoku)
Tolerancja jako przesłanka bezpieczeństwa w stosunkach międzyludzkich: podstawy transdyscyplinarnej analizy systemowej

 

 

zdj4

- Prof. dr hab. Iwan Akinczyc (Uniwersytet Państwowy w Brześciu)
Dekonstruktywizm nietradycyjnych wyzwań jako zagrożenie bezpieczeństwa

 

 

zdj5

- Prof. dr hab. Wasilij Stiepanowicz, Prof. dr hab. Siemion D. Szasz (Uniwersytet Państwowy w Brześciu)
Wolność osoby ludzkiej w warunkach globalizacji

 

 

zdj6

- Prof. dr hab. Bogumiła Truchlińska (UMCS w Lublinie)
Sztuka i estetyka ekologiczna jako element uniwersum transkulturowego

 

 

zdj7

- Doc. Elena Grygorowicz, Doc. Halina Zajmst (Uniwersytet Państwowy w Brześciu)
Edukacja w dziedzinie ochrony środowiska a bezpieczeństwo życia i działalności człowieka

 

 

zdj8

zdj9