V Międzynarodowa Konferencja Naukowa

 

W dniach 7-9 września 2008 roku Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe wraz z Instytutem Nauk Społecznych Akademii Podlaskiej, Siedleckim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie oraz Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach zorganizowało V Międzynarodową Konferencję Naukową "Bezpieczeństwo człowieka a transdyscyplinowość w wielokulturowej tradycji: teologii, filozofii, socjologii, politologii i edukacji".
Konferencja zgromadziła ponad 60 uczestników, którzy obradowali w trzech sekcjach: Filozofia i socjologia, Politologia, Edukacja. Sprawozdania z obrad poszczególnych sekcji dostępne są tutaj:

 

- Sprawozdanie z sesji plenarnej
- Sprawozdanie z obrad sekcji Filozofia, Socjologia
- Sprawozdanie z obrad sekcji Politologia
- Sprawozdanie z obrad sekcji Edukacja
- Panel: Obszary bezpieczeństwa człowieka w ujęciu transcdyscyplinarnym i zakończenie Konferencji