Panel: Wartości i Autorytety

 

Podsumowaniem obrad Konferencji był panel: Wartości i Autorytety. Dyskusji panelowej przewodniczył ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch (AP). Swoje wystąpienia wygłosili: dr Izabela Aldona Trzpil (AP), dr hab. Robert T. Ptaszek (AP), dr Andrzej Świderski (AP), ks. prof. dr. hab. Tadeusz Syczewski (WSD Drohiczyn), mgr Grażyna Sobiczewska (MSCDN Wydział w Siedlcach).