konf vii plakat

 

wiz

 

Witold Illinicz-Zeydel


1975 r. Policealne Studium Konserwacji Mebli w Tarnowie;
1981 r. dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki warszawskiej ASP specjalizacja - konserwacja rzeźby, elementów architektonicznych w klasie dr Joanny Prosnak, prof. Romana, prof. Bursche;
1981-1991 konserwacja zabytkowych pomników Starych Powązek (pełna konserwacja 20 stu rzeźbiarskich pomników); 1981- 1985 plenerowe malarstwo olejne wystawy indywidualne i zbiorowe inspirowane pięknem okolic Osłowa pod Mielnikiem; 1987r. wyróżnienie w konkursie rzeźbiarskim Kurii Warszawskiej na temat "Chrystus w życiu Człowieka";
od roku 1992 twórczość w technikach ceramiki artystycznej;
2002 r. współudział w wykonaniu 16stu ceramicznych zdobionych złotem ikon (nad świętym źródełkiem) - Święta Góra Grabarka;
od 2003 r. praca nad starą 16-sto wieczną technologią malarstwa ceramicznego zwaną majoliką wszkliwną kopertową - realizacja w tej technice obrazów ceramicznych inspirowanych przyrodą klimatami Podlasia;
1995 r. przyjazd na stałe do Mielnika.