W dniach 7 do 9 września w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie, odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo a rozwój naukowo-techniczny". Zorganizowało ją Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, a współorganizatorami byli: Diecezja Drohiczyńska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. W konferencji wzięło udział 80 przedstawicieli z ośrodków akademickich Białorusi, Ukrainy, Niemiec, Słowacji i Polski.
Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach, prof. dr hab. Antoni Jówko podczas otwarcia powiedział, że "rozwój naukowy i społeczny towarzyszy człowiekowi od początku jego istnienia, ale wzbudza on także wiele emocji i kontrowersji. Obecna bowiem eksplozja naukowo - techniczna wymusza postęp w wielu dziedzinach życia, staje się dominującym czynnikiem, decydującym o sukcesie i przetrwaniu wielu producentów, dostawców, producentów, firm i instytucji. Rozwój ten fascynuje, ale rodzi też wiele pytań natury etycznej, rodzących się na jego kanwie. Jako przykład podał on możliwość globalnego podsłuchu i podglądu. O takich problemach trzeba obecnie rozmawiać i dlatego zagadnienia te stały się podstawą tegorocznej konferencji, pomyślanej, jako wkład w dzieło budowy bezpieczeństwa człowieka.
W inauguracji obrad uczestniczyli także biskup drohiczyński Antoni Dydycz, który nawiązał do problematyki rozwoju człowieka i podkreślił aktualność doboru tematu, Prezydent Siedlec mgr Wojciech Kudelski, dyrektor MDSCDN w Siedlcach mgr Jarosław Zaroń oraz reprezentująca Burmistrza Drohiczyna, mgr Teresa Malinowska.
Pierwszy dzień Konferencji został poświęcony dwu sesjom jubileuszowym, podsumowującym pracę naukową prof. dr hab. Iwana Akińczyca z Brześcia na Białorusi, związanego od lat z uczelnią w Siedlcach oraz prof. dr hab. Ryszarda Rosy z Siedlec.
Już po raz trzeci prof. dr hab. Robert Ptaszek (KUL) redaktor naczelny Drohiczyńskiego Przeglądu Naukowego zaprezentował uczestnikom Konferencji nowy numer Przeglądu, który otrzymali wszyscy dostojni goście.
Kapituła nagrody im. Jana Pawła II w III jej edycji przyznała medale: ks. prof. dr hab. Tadeuszowi Syczewskiemu - rektorowi WSD w Drohiczynie, ks. kan. Jerzemu Dylewskiemu - dyrektorowi administracyjnemu tej uczelni oraz członkom Zarządu Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego: ks. prof. dr hab. Edwardowi Jarmochowi, dr Andrzejowi Świderskiemu, lic. Urszuli Tomasik, prof. dr hab. Janowi Dębowskiemu, dr Izabeli Aldonie Trzpil, prof. dr hab. Robertowi Ptaszkowi, oraz mgr inż. Adamowi Lorensowi. Ich ośmioletnia aktywność organizacyjna, naukowa i merytoryczna w znacznym stopniu przyczyniła się do odbudowania wielokulturowego dziedzictwa Drohiczyna - historycznej stolicy Podlasia , promocji chrześcijańskich wartości w kulturze dialogu i szacunku do podmiotowości drugiego człowieka Pierwszy dzień zakończyły obrady plenarne.
Drugiego dnia uczestnicy Konferencji obradowali w czterech sekcjach: filozofii i socjologii, politologii, edukacji oraz teologii.
Trzeciego dnia odbył się panel dyskusyjny na temat szans i zagrożeń rozwoju naukowo-technicznego, prowadzony przez prof. dra hab. Jana Dębowskiego. Podczas spotkań naukowych sformułowano wiele konkretnych wniosków, dotyczących problemów, wynikających ze współczesnych zagrożeń powstających w wyniku rozwoju cywilizacyjnego. Podkreślano, że pomaga on współczesnemu człowiekowi, ale może też być jego wielkim zagrożeniem, gdy zostanie odłączony od systemu uniwersalnych wartości.
Podsumowania całości prac konferencji dokonał Prezydent Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch.
Uczestnicy konferencji podkreślali także walory podlaskiej gościnności, piękno tutejszej przyrody i dbałość o zachowanie własnej tożsamości kulturowej, co stanowi dodatkowy motyw uczestnictwa w drohiczyńskich spotkaniach.
Konferencji towarzyszyły: wystawa fotograficzna Jerzego Like, zatytułowana: "Cztery pory roku nad Bugiem". WIELOKULTUROWY TYGIEL SMAKÓW - degustacja potraw wielu kultur, przygotowane przez "Zaścianek Polski" w Siedlcach, KONCERT KWARTETU SMYCZKOWEGO z Siedlec, wielokulturowa kolacja "Z poezją i piosenką w tle" poetki Urszuli Tom i śpiewającej Urszuli Tomasik.

 

Urszula Tomasik