W dniach 07-09.09.2011 w Drohiczynie odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo człowieka a rozwój naukowo-techniczny".

 

 

 

- VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa - sprawozdanie
- Sekcja politologii - sprawozdanie z obrad
- Sekcja teologii - sprawozdanie z obrad
- Program Konferencji
- Porządek obrad sekcji filozofia, socjologia
- Porządek obrad sekcji politologia
- Porządek obrad sekcji teologia
- Porządek obrad sekcji edukacja