Drohiczyński Przegląd Naukowy
Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego
Numer 10/2018 
Kultura Europy – od wielokulturowości do multikulturalizmu

 

 

Spis treści:

 

Smutny jubileusz (Słowo od Redaktora)

 

 

 

I. Kultura i wielokulturowość

 

 

Elżbieta Buchcic

Komercjalizacja edukacji globalnej

Commercialization of global education

 

Jan Dębowski

Kobieta w katolickiej teologii feministycznej

The Woman in Catholic Feminist Theology

 

Jan Gondek

Kilka uwag o czynnikach determinujących globalny charakter społeczeństwa konsumpcyjnego

A few remarks about the factors determining the global nature of the consumer society

 

Natalia Gondek

Mieczysława A. Krąpca rozumienie analogii metaforycznej

Understanding of metaphorical analogy according to M.A. Krąpiec

 

Zbigniew Klimiuk

Rywalizacja Imperium Brytyjskiego z Imperium Amerykańskim przed i po II wojnie światowej

Rivalry between the British Empire and the American Empire before and after the World War II

 

Paweł Koc

Zmartwychwstanie umarłych, niebo i świętość w nauczaniu papieża Franciszka

Resurrection of the dead, heaven and sainthood of Pope Francis’ teaching

 

Sylwester Kowalczuk

Zmiany własnościowe lasów

Ownership changes of forests

 

Agnieszka Kowalska

Utopia chrześcijańska Thomasa Muntzera w ,,Kazaniu do książąt”

Thomas Muntzer’s Christian utopia analyzed basing on the “Sermon to the Princes”

 

Marek Landzberg

Akt pomocy-miłosierdzia a zagrożenie bezpieczeństwa personalnego

The act of help-mercy versus personal security threat

 

Paweł Mostył

„Raj na ziemi” – utopijna wizja społeczeństwa

„Paradise on Earth” – utopian vision of society

 

Paulina Mularska-Ołowiak

„Łyssy, aliganckie masz meszty”, czyli o gwarze lwowskiej w twórczości Marka Krajewskiego

“Łyssy, aliganckie masz meszty” – or Lviv urban dialect in Marek Krajewski’s crime novels

 

Dariusz Pater

Opieka duchowa w medycynie

Spiritual care in medicine

 

Wojciech Piotrowski

Działalność misyjna wiernych świeckich w Kościele w świetle nauczania Jana Pawła II

Missionary work performed by the secular believers in the light of John Paul II’s teaching

 

Maciej B. Stępień

Mahdi przeciwko Darwinowi: Harun Yahya, islamski kreacjonizm,
koniec czasów i antymasońskie wątki działalności Bilim Arastirma Vakfi (1990-2009)

Mahdi vs. Darwin: Harun Yahya, Islamic Creationism, the End of Days,

and the Anti-Masonic Threads in the Operations of Bilim Arastirma Vakfi (1990-2009)

 

Paweł Tarkowski

Internacjonalizacja zasób ludzkich jako jeden z przykładów globalizacji w sporcie

Internationalisation of human resources as the example of globalization in sport

 

Ilona Żeber-Dzikowska

Elżbieta Buchcic

Wielokulturowość w Polsce na przykładzie wybranych mniejszości narodowych

Multiculturalism in Poland on the example of selected national minorities

 

 

 

 

II. Wielokulturowość lokalna

 


Marcin Gomółka

Kasztelania łukowska w średniowieczu – powstanie, działalność, likwidacja

Castellany of Łuków in the Middle Ages – Foundation, Crew, Functions

 

Wojciech Jerzy Górczyk

Reformaci w Węgrowie. Architektura kościoła i miejsce fundacji węgrowskiej na tle działalności fundacyjnej Krasińskich

Reformed Franciscans in Węgrów. Architecture of the church and the role of the Węgrów foundation in the context of other architectural projects of the Krasiński Family

 

Rafał Romańczuk

W odpowiedzi Panu Wojciechowi Jerzemu Górczykowi

In response of Mr. Wojciech Jerzy Górczyk criticism

 

Krzysztof Grzesiak

Dzieje cerkwi unickiej św. Praksedy męczennicy w Milejowie

A History of the Uniate Church of St. Praxedes the Martyr in Milejów

 

Marta Mostył

Okres paschalny w kulturze duchowej Kaszub

Paschal period in Kashubian spiritual culture

 

 

III. Sprawozdania i recenzje

 

Urszula Tomasik

Sprawozdanie z działalności Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego 2013-2017

Report on the activities of the Drohiczyn Learned Society years 2013-2017

 

 

IV. Varia

 

Michał Mazur

Rysowanie jako proces odnajdywania kształtów i myśli.
Prezentacja rysunków plenerowych zrealizowanych w okolicach Drohiczyna latem 2016 roku

Drawing – research process of retrieving figures and words.

Presentation of outdoor drawings created around Drohiczyn

summer 2016

 

Zbigniew Ruczaj

Czesław Gierałtowski – wspomnienie zmarłego kolegi

Czesław Gierałtowski – a memory of a dead friend

 

Zuzanna Sadowa

Potrzeba Krajobrazu

The Urge for Landscape